​Phyllostachys humilis

Sasa palmata

Fargesia murielae

Bamboo Plants

Fargesia plug Clumping bamboo

Fargesia rufa Umbrella bamboo

Fountain bamboo Black bamboo

Phyllostachys bissetii Ontario Quebec Canada


Pleioblastus fortunei

BAMBOO

JPLANT

​propagation trays

​shrubs

bamboo plants

Fargesia dracocephala ‘Rufa’ 
Fargesia murielae (Umbrella bamboo)
Fargesia nitida (Fountain bamboo)
Fargesia nitida ‘Jiuzhaigou’
Fargesia robusta 'Campbell'

Fargesia sp. ‘Scabrida’ 
Phyllostachys atrovaginata
Phyllostachys bissetii
Phyllostachys edulis (Phyllostachys pubescens)
Phyllostachys humilis
Phyllostachys nigra
Phyllostachys nigra ‘Henon’
Phyllostachys vivax
Pleioblastus fortunei
Pleioblastus viridistriatus
Sasa kurilensis

Sasa kurilensis 'Shimofuri'
Sasa palmata