!!! Ne ne produisons plus de Bambous. Cette page est pour information seulement!!!

BAMBOUS

​Phyllostachys humilis

Sasa palmata

Pleioblastus fortunei

Fargesia murielae

Fargesia dracocephala ‘Rufa’ 
Fargesia murielae
Fargesia nitida 
Fargesia nitida ‘Jiuzhaigou’
Fargesia robusta 'Campbell'

Fargesia sp. ‘Scabrida’ 
Phyllostachys atrovaginata
Phyllostachys bissetii
Phyllostachys edulis (Phyllostachys pubescens)
Phyllostachys humilis
Phyllostachys nigra
Phyllostachys nigra ‘Henon’
Phyllostachys vivax
Pleioblastus fortunei
Pleioblastus viridistriatus
Sasa kurilensis

Sasa kurilensis 'Shimofuri'
Sasa palmata

BAMBOO